Minőségpolitikánk

GEOHIDRO Kft. legalapvetőbb célkitűzésének tekinti minőségpolitikájának, hogy
Megbízói stabil, megbízható partnernek tekintsék, és igényeiket mindenkor a minőségi szempontok figyelembevételével elégítse ki.

Ez természetesen magában foglalja a szakszerű, korrekt, magas színvonalú szolgáltatást. Meggyőződésünk, hogy mindezek alapvetően szükségesek a kölcsönösen előnyös, hosszú távú partnerkapcsolatok kiépítéséhez.

A fentiek megvalósítása érdekében:

  • MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert alkalmazunk, melynek hatékony működését folyamatos fejlesztéssel tartjuk fenn.
  • Tevékenységeinket a rájuk vonatkozó jogi, valamint nemzetközi és magyar szabványi követelményeket betartva végezzük.
  • A minőségi szempontok figyelembevétele, betartása valamennyi munkatársunk alapvető kötelessége.
  • A minőség-központú gondolkodás, valamint a szakmai felkészültség fenntartása, növelése érdekében figyelmet fordítunk dolgozóink minőségügyi és szakmai képzésére.
  • Fontosnak tartjuk – a régi értékek megőrzése mellett – új technológiák, vizsgálati módszerek, tervezési segédletek megismerését és alkalmazását.
  • Az erőforrások fejlesztésekor – a piaci igényeket is követve – törekszünk a hatékonyság és a szolgáltatási színvonal növelésére.
  • Beszállítóinkkal és alvállalkozóinkkal korrekt partneri viszony kialakítására törekszünk. Elvárjuk, hogy igényeinket a lehető legmagasabb színvonalon elégítsék ki.

A GEOHIDRO Kft. minőségpolitikáját a társaság ügyvezető igazgatója hagyta jóvá, azt minden munkatárs megismerte és a munkájára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

Budapest, 2003. január 1.