Tevékenységek

Helyszíni vizsgálatok

 • geotechnikai és környezetvédelmi megfigyelő rendszer telepítése és észlelése
 • környezeti állapotfelmérés és kármentesítés
 • talajfeltárás fúróberendezéssel és aknával, zavart és magmintavételezéssel
 • talajvízszintészlelő kutak építése, folyamatos észlelése
 • feltárásra kijelölt terület geodéziai felmérése
 • állapotfelvétel (épület, földmű)
 • földmunkák művezetése, tömörségmérés
 • szondázások, IN SITU talajvizsgálatok

Laboratóriumi vizsgálatok

 • talajosztályozó vizsgálatok
 • egyirányú nyomószilárdság vizsgálatok
 • vízáteresztő képesség, diszperzitás vizsgálatok
 • kompressziós vizsgálatok
 • triaxális vizsgálatok
 • tömöríthetőségi vizsgálatok
 • termoanalitikus vizsgálatok

Tervezői tevékenység
Az alábbi tervezői és vezető tervezői jogosultságokkal rendelkezünk:

 • GT-1 Geotechnika (tervezés és előmunkálatok)
 • V3a-1 Viziközművek közüzemei hálózatai
 • V3f-1 Víztárolók
 • V3j-1 Vízgazdálkodási környezet- és vízminőségvédelmi létesítmények
 • V5-1 Hidrogeológia
 • Környezeti felülvizsgáló

A speciális feladatokat megfelelő jogosultságokkal rendelkező alvállalkozók bevonásával oldjuk meg.

Szakértői tevékenység
Cégünk az alábbi szakértői és vezető szakértői jogosultságokkal rendelkezik:

 • É-GT-V Geotechnikai vezető szakértő
 • SZÉS-2-a Építőmesteri szerkezetek
 • SZGD Geodézia
 • SZGT-3 Talajmechanika, alapozás, földművek, föld alatti műtárgyak
 • MüE-M-1 Mélyépítési mérnök műszaki ellenőr
 • W-V-13 Vízfeltárás, kútfúrás