A Merzse-mocsár rehabilitációja

Esettanulmány az EU Víz Keretirányelv szerinti jó állapot eléréséről

Fésűs Attila, GEO-AQUA Kft.
Keszey Zsolt GEOHIDRO Kft.
Reisinger Krisztián GEOHIDRO Kft.


A Merzse-mocsár a főváros néhány még meglévő vizes élőhelye közül a pesti oldalra egykor jellemző mocsaras területek egyik utolsó megmaradt túlélője. A Fővárosi Önkormányzat mindenképpen meg kívánja őrizni a fővárosnak ezt a még megmaradt nagy kiterjedésű mocsarát, ennek érdekében indította be 1991-ben a Merzse-mocsár rehabilitációs programját, amely során a vizes élőhely eredeti állapotának visszaállítását és az itt megtalálható természeti értékek megóvását tűzte ki céljául.

A szabad vízfelülettel csak időszakosan rendelkező terület 1996-ig rendszeresen (évente) kiszáradt. Ez köszönhető az elmúlt évtizedek általános aszályos időjárásának csakúgy, mint a terület és környezete átalakításának (repülőtéri építkezések, vízelvezető árkok létesítése a mezőgazdasági területeken, csatornázottság bővülése, amelyek jelentős vízmennyiséget vontak el a vízgyűjtő területről).

A program keretében első lépésként tényfeltárásra került sor. Ebben a fázisban a terület talajvízháztartásának megismerése érdekében talajvízszint észlelő kutak kerültek telepítésre, amelyek vízszintjei 1991. óta folyamatosan regisztrálásra kerülnek. A tényfeltárás során elkészültek az összetett vízminőségi, hidrogeológiai, biológiai, geológiai, stb. vizsgálatok.

A rendszeres mérések során felvett és kiértékelt adatok alátámasztották a helyszíni megfigyeléseket. A meteorológiai viszonyok, valamint az emberi beavatkozás következtében megváltozott a terület vízháztartása, amely a mocsár rendszeres kiszáradásához vezetett.

A vízállás adatok egyértelműen rávilágítottak arra, hogy a mocsár rehabilitációja érdekében műszaki beavatkozásra van szükség.

A mérési adatok és a legkisebb kockázat figyelembe vételével a rétegvízből történő vízutánpótlás került kivitelezésre, amelynek során egész évben sikerült biztosítani, a mocsár kielégítő vízellátását, így a nyíltfelszínű rész 1996 óta nem száradt ki.

A rehabilitáció során sikerült elérni az eredeti célkitűzéseket: A Merzse-mocsár ökológiai állapota -a VKI –ben megfogalmazott a hidrológiai rezsim által történt besorolás alapján – mérsékelten jó állapotról, jó állapotúra változott.

A VKI szerinti jó állapot természetesen még nem tükrözi a mocsár eredeti, természetes állapotát, de megközelíti azt és a terület veszélyeztetettségét, a pusztulás kockázatát jelentősen csökkentette. A VKI által meghatározott kiváló ökológiai állapot elérése érdekében további kutatások és beruházások szükségesek.

IRODALOMJEGYZÉK
Főpolgármesteri Hivatal, Környezetvédelmi Ügyosztály honlapja. - Rákosmente XVII. Kerületi önkormányzat honlapja: rakosmente.hu/ - Geohidro Kft. A Merzse Mocsár Rehabilitációja 1999-2003, Vízutánpótlás II. ütem. Tsz:1485/03  - Budapest Építéshidrológiai Atlasz FTV, 1988, 1:20 000

A2004. évi állapotok: A mocsár megújulása a 2004 tavaszi esőzések után.

2004. június 15.