Geohidro Honlap

Elkészült új honlapunk.

A 4-es METRÓ pesti oldali állomások és vonali műtárgyak hatása a talajvízre és rétegvízre

(hidrogeológiai modellezés)

A DBR. METRÓ PROJEKT IGAZGATÓSÁG 2003. márciusában pályázatot írt ki a budapesti 4. sz. metróvonal pesti állomásainak és vonali műtárgyainak talajvízre gyakorolt hatásának vizsgálatára (hidrodinamikai modellezések elvégzése), valamint a 2. sz. metró Baross téri állomás II. kijárat földalatti műtárgyaihoz és aluljáró építéséhez kapcsolódó helyi talaj- és rétegvízszint-figyelő rendszer kialakításához szükséges kutak létesítési vízjogi engedélyezési tervének az elkészítésére.
Az Igazgatóság az előzőekben részletezett munkák elvégzésére a GEOHIDRO Geotechnikai Kft-t kérte fel. Continue reading

A Merzse-mocsár rehabilitációja

Esettanulmány az EU Víz Keretirányelv szerinti jó állapot eléréséről

Fésűs Attila, GEO-AQUA Kft.
Keszey Zsolt GEOHIDRO Kft.
Reisinger Krisztián GEOHIDRO Kft.


A Merzse-mocsár a főváros néhány még meglévő vizes élőhelye közül a pesti oldalra egykor jellemző mocsaras területek egyik utolsó megmaradt túlélője. A Fővárosi Önkormányzat mindenképpen meg kívánja őrizni a fővárosnak ezt a még megmaradt nagy kiterjedésű mocsarát, ennek érdekében indította be 1991-ben a Merzse-mocsár rehabilitációs programját, amely során a vizes élőhely eredeti állapotának visszaállítását és az itt megtalálható természeti értékek megóvását tűzte ki céljául. Continue reading

A Lánchíd szeizmikus felmérése

Részletek a tanulmányból

Szelvények nyomvonala:

A mederfenék morfológiájának változása a Lánchídtól 100 m-es távolságban már nyugodtnak nevezhető, így a felmérés során ezen a területen az előre tervezett 50 m-es rácshálót csak két hossz-szelvénnyel egészítettük ki. A pillérek közelében azonban igen gyors változásokat tapasztaltunk, ezért a híd alatt a folyó teljes keresztmetszetében 4 szelvényt mértünk. A híd alatti szelvényeket kiegészítettük egy északi és egy déli szelvénnyel melyet a pillérekhez lehető legközelebb helyeztünk el Continue reading